Dialogy “Náhledy”, “Pořadí” a “Filtry”

K výběru a správě náhledů, pořadí a filtrů slouží tři tlačítka na tlačítkové liště. Jimi vyvolané dialogy si jsou velmi podobné, liší se jen typem spravovaných položek. Každý dialog obsahuje tyto součásti:

Stávající náhled/pořadí/filtr

Jméno právě vybrané položky. Jde-li o některou z předdefinovaných položek, např. “Všechny sloupce”, “Vybraný sloupec”, “Všechny záznamy” či “Vyhledat”, tlačítka pro editaci a smazání nejsou aktivní.

Editovat

Toto tlačítko, které je umístěno vpravo od jména vybrané položky, spustí Editor náhledů, Editor pořadí či Editor filtrů s možností změny právě vybrané položky. Po odsouhlasení změn v editačním dialogu jsou změny ihned provedeny a uživatel je navrácen do Prohlížeče dat.

Smazat

Toto tlačítko, které je umístěno vpravo od tlačítka pro editaci, smaže právě vybranou položku. Uživatel je navrácen do Prohlížeče dat s vybranou a použitou výchozí položkou daného typu (protože není definováno žádné výchozí pořadí, po smazání požadí zůstanou záznamy neseřazeny).

Nový náhled/pořadí/filtr

Toto tlačítko, které je umístěno pod jménem právě vybrané položky, spustí Editor náhledů, Editor pořadí či Editor filtrů s možností vytvořit novou položku daného typu. Je-li nová položka vytvořena, bude nastavena jako aktuální a uživatel bude vrácen do Prohlížeče dat.

Seznam náhledů/pořadí/filtrů

Pod tlačítkem “Nový...” najdete seznam již existujících položek daného typu. Klepnutím na některou z nich bude tato použita jako aktuální a uživatel se vrátí do Prohlížeče dat. Chcete-li položku editovat či smazat, můžete tak učinit po dalším vyvolání tohoto dialogu.