Editor pořadí

Klepnutím na záhlaví s popiskem sloupce lze jednoduše seřadit záznamy obsažené v databázi podle hodnot tohoto sloupce. Jindy se může hodit řazení záznamů podle kombinace sloupců; třídit podle obsahu sloupce A a u skupiny záznamů, které se v hodnotě sloupce A shodují, použít řazení dle obsahu sloupce B, atd. Chcete-li použít řazení podle více sloupců nebo seřadit záznamy podle sloupce, který není v daném náhledu zobrazován, bude nutné vytvořit vlastní pojmenované pořadí.

Pořadí lze definovat pomocí Editoru pořadí, což je dialog podobný Editoru náhledů. V horní části dialogu najdeme textové pole pro zadání jména pořadí; jeho změnou dosáhneme přejmenování pořadí. Níže nalezneme tabulku zobrazující jména všech sloupců obsažených v databázi se zaškrtávacími poli ukazujícími, zda je daný sloupec nějak řazen či nikoli. Klepnutím na toto zaškrtávací pole přidáte daný sloupec mezi řazené či jej naopak odeberete. V tabulce najdeme u řazených sloupců indikaci směru řazení (vzestupném či sestupném); klepnutím na indikátor lze změnit směr řazení. V dolní části dialogu jsou tlačítka “Posunout nahoru” a “Posunout dolů”, která slouží ke změně posloupnosti řazení (první řazení v tabulce bude použito nejříve, poslední nakonec). Klepnutím na tlačítko “OK” právě zobrazené nastavení použijete, zvolíte-li “Zrušit” či křížek pro uzavření dialogu, vrátíte se ke dřívějším hodnotám (nebo zrušíte nově vytvářené pořadí).