Prohlížeč záznamů

Prohlížeč záznamů je dialog navržený k pohodlnému prohlížení všech údajů vztahujících se k jednomu záznamu současně. Podobně jako u Editoru záznamů i u Prohlížeče záznamů nalezneme v levé části jména sloupců a v pravé je jejich hodnoty, které však nelze editovat. Hodnoty jsou automaticky zalamovány, takže pro zobrazení celého obsahu odpadá potřeba horizontálního posouvání. Je rovněž zobrazen úplný obsah pole poznámka, nejen několik počátečních slov. Jako výchozí jsou zobrazovány jen sloupce zahrnuté v použitém náhledu (v pořadí určeném při vytváření náhledu). Chcete-li vybrat jinou sadu sloupců zvolte požadovaný náhled z rozbalovacího seznamu v dolní části dialogu. Pomocí tlačítek se šipkami v dolní části dialogu či odpovídajícími klávesami se lze pohybovat mezi záznamy v rámci stávajícího náhledu. V dolní části dialogu jsou ještě další tlačítka:

Editovat

Spustí Editor záznamů s otevřeným stávajícím záznamem; klepnutím v Editoru záznamů na “OK”/”Done” se vrátíte zpět do Prohlížeče dat, jinak se vrátíte do Prohlížeče záznamů.

Kopírovat záznam

Spustí Editor záznamů s otevřenou kopií stávajícího záznamu; klepnutím v Editoru záznamů na “OK”/”Done” se vrátíte zpět do Prohlížeče dat, jinak se vrátíte do Prohlížeče záznamů.

Smazat

Smaže zobrazený záznam.

Kopírovat text

Zkopíruje právě vybraný text (je-li nějaký vybrán) do systémové schránky. (Nezobrazuje se na Maemo, kde tažením posunujete záběr displeje místo výběru textu; text lze kopírovat z Editoru záznamů.)