Editor záznamů

Chceme-li přidávat nové záznamy nebo editovat záznamy stávající, použijeme Editor záznamů. Ten otevře vždy jediný záznam se všemi sloupci dané databáze; vlevo nalezneme jméno sloupce, vpravo je zobrazena stávající hodnota. Vytváříme-li nový záznam, jsou zobrazeny přednastavené výchozí hodnoty; při editaci již existujících záznamů jsou zobrazeny uložené hodnoty. Při editaci určitých datových typů berte na vědomí:

  • Pole sloupce typu řetězec mohou obsahovat více řádků textu; stiskem klávesy Enter přidáte do vstupního pole nový řádek.

  • Chcete-li změnit hodnotu v poli sloupce typu datum, klepněte na tlačítko nacházející se vlevo od zobrazené hodnoty; tím vyvoláte pomůcku - kalendář - umožňující zadat nové datum.

  • Vpravo od polí obsahujících integer či decimální hodnotu najdeme tlačítko spouštící jednoduchý kalkulátor, pomocí něhož lze zadávat číselné hodnoty jako z klávesnice nebo provádět výpočty se zadanými čísly; klepnutí na “OK” předá aktuální hodnotu vstupnímu poli.

  • U každého pole sloupce typu výpočet je zobrazena aktuální hodnota. Chcete-li zaktualizovat zobrazenou hodnotu po změně některého ze vstupních údajů použitých pro výpočet, klepněte na “Aktualizovat” nacházející se vpravo od zobrazené hodnoty. Toto nemusíte provádět před přidáním či uložením záznamu, jde pouze o komfortní funkci.

  • Pole ve sloupci typu obrázek, která dosud obrázek neobsahují, nabízejí tlačítko “Výběr obrázku”, které umožní vybrat požadovaný obrázek. Pole ve sloupci typu obrázek, která již nějaký obrázek obsahují, nabízejí tři tlačítka: “Náhled” (otevře Prohlížeč obrázků se zobrazením aktuálního obrázku), “Změnit” (nahradí aktuální obrázek jiným) a “Smazat” (vyprázdní dané pole). Obě volby “Výběr obrázku” i “Změnit” spustí dialog pro výběr souboru s následným otevřením Editoru obrázků.

Po ukončení editace klepněte na tlačítko “OK”, čímž uložíte právě zobrazené hodnoty nebo zvolte “Zrušit” či křížek pro uzavření dialogu, pokud chcete zrušit přidání záznamu (který jste přidávali) nebo chcete-li ponechat původní hodnoty beze změny (editovali-li jste již existující záznam).