Úvodem

PortaBase je malá databázová aplikace pro vytváření, prohlížení a editaci uživatelských datových tabulek. Typické využití nachází při vedení inventářů médií, přehledů referencí, seznamů úkolů, nákupních seznamů, atd. Mezi významné vlastnosti patří:

 • Podpora následujících typů datových sloupců: Řetězec, integer, decimální, booleánský, poznámka (víceřádkový text), datum, čas, výpočet, sekvence, obrázek a uživatelem definovatelný seznam

 • Vytváření uživatelských náhledů (vybraných sloupců v libovolném pořadí)

 • Filtrování zobrazených záznamů dle definovaných sad podmínek

 • Vytváření vlastního pořadí záznamů (řazení dle libovolného sloupce či kombinace sloupců s možností stanovit směr řazení pro každý sloupec)

 • Dobrý výkon i při práci s velkými datovými tabulkami; načítají a zobrazují se vždy jen právě požadovaná data

 • Možnost navigace tlačítky na stránkách v prohlížeči dat (s uživatelem zvoleným počtem záznamů zobrazovaných na jedné stránce)

 • Možnost kdykoli přidávat, mazat či přejmenovávat sloupce, editovat je a měnit jejich pozici

 • Možnost nastavení výchozích hodnot pro jednotlivé sloupce

 • Zobrazování sumárních statistik sloupců (celkem, průměr, minimum, maximum, atd.)

 • Import dat ze souborů CSV, XML a MobileDB

 • Export dat do souborů CSV, HTML a XML

 • Podpora konverzí mezi formáty dat použitím terminálu/příkazového řádku (do a z XML, do a z CSV, z MobileDB, do HTML)

 • Tisk datových výstupů s použitým náhledem, pořadím a filtrem (nepodporováno na Maemo)

 • Možnost zobrazení na celé obrazovce či displeji

 • Možnost zabezpečení datových souborů šifrováním

 • Podpora Unicode

 • Možnost výběru jakéhokoli dostupného písma pro použití v celé aplikaci (nepodporováno na Mac OS X)

 • Uživatelsky definovatelné barvy pozadí pro odlišení sudých a lichých záznamů (přístroje s Maemo Fremantle používají barvy systémového motivu)

 • Jednoduchá pomůcka - kalkulátor pro zadávání číselných dat