Import dat

Do aplikace PortaBase lze importovat datové záznamy ze souborů CSV (obsahující hodnoty oddělené čárkami). To umožňuje import dat vyexportovaných z tabulkového editoru nebo jiné databázové aplikace. Chcete-li provést import:

  1. Otevřete soubor PortaBase do kterého chcete data importovat. Chcete-li importovat data do nového souboru, vytvořte nový soubor a nadefinujte strukturu sloupců odpovídající struktuře dat, která mají být importována.

  2. V Prohlížeči dat vyberte z menu “Soubor” volbu “Importovat...”. Objeví se dialog pro výběr souboru, který zobrazí všechny dostupné soubory CSV. Vyberte soubor, z něhož chcete importovat. Soubor CSV musí obsahovat stejný počet sloupců jako otevřený databázový soubor a hodnoty ve sloupcích musí odpovídat příslušným typům sloupců. Pro zajištění korektního importu znaků neobsažených v ASCII z textového souboru je potřeba definovat kódování. Jako výchozí je použito UTF-8 (podporující texty psané ve většině jazyků), lze však nastavit i Latin-1 (používáte-li textové výstupy např. pouze v angličtině).

  3. Záznamy z importovaného souboru jsou přidány do databáze. Záznamy z jiných souborů lze přidat opakováním tohoto postupu, další kopii stejných záznamů lze přidat opakováním importu stejného souboru.

Poznámky:

  • Pole booleánského typu mohou obsahovat jen hodnoty 0 nebo 1

  • Datová pole mohou obsahovat datum ve formátu RRRRMMDD, RRRR/MM/DD, RRRR-MM-DD nebo RRRR.MM.DD

  • Časová pole mohou obsahovat čas ve formátu HH:MM:SS, HH:MM:SS ráno/dop., HH:MM, HH:MM ráno/dop. nebo počet sekund od půlnoci. Prázdné pole či hodnota -1 jsou interpretovány jako chybějící údaj.

  • Pole výpočtů mohou obsahovat 0 či jiný údaj; aktuální hodnoty budou vypočteny během importu.

  • Pole obrázků by neměla obsahovat nic (nemá-li být načten žádný obrázek) nebo relativní či absolutní cestu k vybranému obrázkovému souboru.