Prohlížeč obrázků

Prohlížeč obrázků je jednoduchý dialog zobrazující obrázek vždy z jednoho pole sloupce typu obrázek. Je-li vyvolán z Prohlížeče dat, použitím tlačítka se šipkou směřující vlevo zobrazíte obrázek ze stejného sloupce předešlého záznamu (použitého filtru); podobně použitím tlačítka se šipkou směřující vpravo zobrazíte obrázek dalšího záznamu. Poklepem na obrázek jej zobrazíte v celoobrazovkovém módu; dalším klepnutím na obrázek v celoobrazovkovém módu prohlížeč uzavřete.