Editor obrázků

Do sloupce typu obrázek lze importovat obrázky ze souborů ve formátu JPEG či PNG. Po výběru souboru, který má být importován do daného pole databáze, je zobrazen dialog Editoru obrázků. Zde lze s kopií obrázku ukládanou do databáze provést některé změny. Z horní části dialogu může být změněna:

Šířka

Maximální povolená šířka obrázku (v pixelech).

Výška

Maximální povolená výška obrázku (v pixelech).

Otočení

Úhel, pod kterým má být obrázek natočen (ve stupních): 0, 90, 180 nebo 270.

Načíst znovu

Použije vybrané nastavení a podle něj zaktualizuje náhled obrázku.

Klepnutím na “OK” uložíte obrázek tak, jak je právě zobrazen, klepnutím na “Zrušit” či křížek pro uzavření dialogu ponecháte dané pole beze změny.