Menu “Soubor”

Není-li aplikace PortaBase spuštěna poklepem na asociovaný soubor, nabídne Vám po spuštění nejprve výběr souboru. Klepnutím můžete otevřít libovolný soubor ze zobrazeného přehledu nebo si vybrat některou z následujících voleb menu “Soubor” (případně použít ekvivalentní tlačítko):

Nový

Vytvoří nový soubor (volitelně i šifrovaný).

Otevřít

Otevře dialog pro výběr souboru, který chcete otevřít.

Naposledy otevřené

Ze submenu obsahujícího přehled naposledy otevřených souborů klepnutím otevřete vybraný soubor.

Importovat...

Vytvoří nový soubor (volitelně i šifrovaný) z dat souboru ve formátu XML či MobileDB. Přitom budete vyzváni k zadání typu importovaného souboru, jména nově vytvářeného souboru a k výběru souboru, který chcete importovat. Na domovské stránce PortaBase naleznete více informací o použitém formátu XML.

Nastavení

Otevře dialog “Nastavení”.

Celá obrazovka

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte aplikaci PortaBase na celé obrazovce (displeji) nebo se vrátíte zpět do normálního zobrazení.

Ukončit

Zavře aplikaci PortaBase.