Export dat

PortaBase aktuálně podporuje export do tří formátů: CSV, HTML a XML. Na rozdíl od importu dat exportní funkce umožňuje přenést obsah databáze do tabulkového či textového editoru nebo jiné databázové aplikace k dalšímu zpracování. Chcete-li provést export databázového obsahu:

  1. Vyberte v Prohlížeči dat z menu “Soubor” volbu “Exportovat...”.

  2. Zvolte z rozbalovacího menu formát do kterého chcete exportovat. Provádíte-li export do CSV či HTML, budou vyexportovány pouze záznamy vyhovující právě použitému filtru. Při exportu do HTML budou exportovány jen sloupce zahrnuté v právě použitém náhledu. Provádíte-li export do XML, bude vyexportována úplná databázová struktura (včetně definic sloupců, náhledů, filtrů atd.). Ověřte, máte-li dostatek místa pro uložení výsledného souboru, který může přesáhnout i dvojnásobek velikosti původního datového souboru.

  3. Zadejte jméno souboru CSV, HTML či XML, který chcete vytvořit.

  4. Klepnutím na “OK” dokončíte export, klepnutím na “Zrušit” či křížek pro uzavření dialogu operaci zrušíte.