Terminál/příkazový řádek

Aplikace PortaBase podporuje přímo z terminálu Linuxu/UNIXu či příkazového řádku DOSu import a export dat bez nutnosti použití grafického rozhraní aplikace. Tato vlastnost je důležitá pro tvorbu skriptů pro automatické generování, aktualizace nebo jiné úpravy datových souborů PortaBase. Nápovědu k použití příkazového řádku či terminálu vyvoláte příkazem portabase -h; ve zkratce přinášíme stručný přehled příkazů:

portabase soubor

Spustí aplikaci PortaBase a současně jí otevře specifikovaný soubor PortaBase.

portabase fromxml soubor_xml soubor_pob

Vytvoří nový soubor PortaBase v soubor_pob ze souboru ve formátu PortaBase XML nacházejícího se v soubor_xml.

portabase fromcsv soubor_csv soubor_pob

Přidá záznamy ke stávajícímu souboru PortaBase v soubor_pob ze souboru CSV nacházejícího se v soubor_csv.

portabase frommobiledb soubor_mdb soubor_pob

Vytvoří nový soubor PortaBase v soubor_pob ze souboru MobileDB nacházejícího se v soubor_mdb.

portabase toxml soubor_pob soubor_xml

Vytvoří nový soubor XML v soubor_xml ze souboru PortaBase nacházejícího se v soubor_pob.

portabase tocsv soubor_pob soubor_csv

Vytvoří nový soubor CSV v soubor_csv ze záznamů souboru PortaBase nacházejícího se v soubor_pob.

portabase tohtml soubor_pob soubor_html

Vytvoří nový soubor HTML v soubor_html ze souboru PortaBase nacházejícího se v soubor_pob.

Chcete-li získat data ze šifrovaného souboru, přidat záznamy do šifrovaného souboru nebo vytvořit nový šifrovaný soubor, je nezbytné bezprostředně za konverzním příkazem (tzn. před dalšími volbami uvedenými níže) uvést -p heslo.

Mezi příkazem toxml, tocsv či tohtml a specifikací souboru PortaBase, ze kterého má být export proveden, lze ještě použít následující volby:

-v view

Před exportem použije specifikovaný náhled.

-s sorting

Před exportem použije specifikované pořadí.

-f filter

Před exportem použije specifikovaný filtr.

The following options can be used with either fromcsv or tocsv:

--headers There is or should be a row of column headers
-d delimiter The field delimiter character (typically ‘tab’ if not using the default ‘,’)
-e encoding Parse or write the CSV file using the specified text encoding (the default is UTF-8)

There’s one additional option for fromcsv:

--add-unknown-enum-options
 Automatically add new enum values encountered

There’s also one additional option for tocsv:

-l line_ending “crlf” to use Windows-style carriage return + newline, default is UNIX/Mac-style (newline only)

Další informace o formátu XML používaném aplikací PortaBase a nástrojích pro jeho zpracování naleznete na domovské stránce PortaBase (http://portabase.sourceforge.net).