Dialog “Statistika sloupce”

Dialog “Statistika sloupce”, který lze otevřít z dialogu vlastností souboru či dlouhým stiskem na záhlaví sloupce, zobrazuje sumární statistické údaje o datech v daném sloupci. Pro výpočet těchto údajů se použijí jen data záznamů, které vyhovují aktuálnímu filtru. Byl-li dialog “Statistika sloupce” otevřen z dialogu vlastností souboru, rozbalovací seznam v horní části dialogu umožňuje výběr sloupce, jehož statistiku chcete zobrazit; vybírat lze jen ze sloupců aktuálního náhledu. V dolní části dialogu je pomůcka umožňující změnit šířku zobrazení daného sloupce v aktuálním náhledu (v pixelech). Provedené změny šířky sloupce budou použity, jakmile zavřete dialog pomocí “OK”/”Done”.